Narzędzia:

Posiedzenie: 27. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


5, 6 i 18 października 2016 r.