Narzędzia:

Posiedzenie: 26. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


21 i 22 września 2016 r.
Przemówienia z dnia następnego