Narzędzia:

Posiedzenie: 24. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


3 i 4 sierpnia 2016 r.