Narzędzia:

Posiedzenie: 22. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


6 i 7 lipca 2016 r.