Narzędzia:

Posiedzenie: 17. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


11 i 12 maja 2016 r.