Narzędzia:

Posiedzenie: 21. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 3 dzień


23, 24 i 29 czerwca 2016 r.