Narzędzia:

Posiedzenie: 20. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


15 i 16 czerwca 2016 r.