Narzędzia:

Posiedzenie: 19. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


8 i 9 czerwca 2016 r.