Narzędzia:

Posiedzenie: 18. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


18 i 19 maja 2016 r.