Narzędzia:

Posiedzenie: 18. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


18 i 19 maja 2016 r.
Przemówienia z dnia następnego

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Drodzy Senatorowie!

Nowelizacja ustawy o wyścigach konnych, którą proponują rządzący, w praktyce zmniejsza do 9 osób liczebność Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Już w Sejmie podczas posiedzenia komisji rolnictwa posłowie zarówno PO, jak i Nowoczesnej apelowali o zachowanie rady w składzie przynajmniej 11 osób, tak aby organizacje trenerów i jeźdźców oraz przedstawiciele hodowli mieli więcej do powiedzenia. Niestety, Drodzy Państwo – mam tu na myśli posłów partii rządzącej – nie byliście za takim rozwiązaniem. Mam poważne obawy, czy nie chodzi tutaj tak naprawdę po prostu o wymianę składu rady, a nowelizacja ustawy to świetny pretekst do tego.

Uważam zresztą, że takie decyzje warto podejmować w gronie ekspertów, wypracowywać regulacje w czasie prac utworzonej do tego specjalnej podkomisji, tak aby stanowione prawo było dobre dla całego środowiska. Tymczasem mam spore obawy, że to kolejny bubel napisany na kolanie. Dziękuję.