Narzędzia:

Posiedzenie: 18. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


18 i 19 maja 2016 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania