Narzędzia:

Posiedzenie: 16. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


28 i 29 kwietnia 2016 r.