Narzędzia:

Posiedzenie: 34. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


5 i 6 czerwca 2013 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


2
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


3
Ustawa o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


4
Ustawa o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


5
Ustawa o okręgach sądowych sądów powszechnych

Wniosek o odrzucenie ustawy


6
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Poprawka 1


7
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Poprawka 2


8
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


9
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


10
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 1


11
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 2


12
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 3


13
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 4


14
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 5


15
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 7


16
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 8


17
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


18
Ustawa o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


19
Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


20
Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Wniosek o przyjęcie projektu


21
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 1


22
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 2


23
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 3


24
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 4


25
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 5


26
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 6


27
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 7


28
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o okręgach sądowych sądów powszechnych

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania