Narzędzia:

Posiedzenie: 34. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


5 i 6 czerwca 2013 r.
Głosowania z dnia następnego