Narzędzia:

Posiedzenie: 15. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


13 i 20 kwietnia 2016 r.