Narzędzia:

Posiedzenie: 14. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


6 i 7 kwietnia 2016 r.