Narzędzia:

Posiedzenie: 11. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


17, 18 i 19 lutego 2016 r.