Narzędzia:

Posiedzenie: 10. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


12 lutego 2016 r.