Narzędzia:

Posiedzenie: 7. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


30 i 31 grudnia 2015 r.