Narzędzia:

Posiedzenie: 7. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


30 i 31 grudnia 2015 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania