Narzędzia:

Posiedzenie: 6. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


22 i 23 grudnia 2015 r.