Narzędzia:

Posiedzenie: 33. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


15 i 16 maja 2013 r.