Narzędzia:

Posiedzenie: 4. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


10 grudnia 2015 r.