Narzędzia:

Posiedzenie: 2. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


18, 19 i 20 listopada 2015 r.