Narzędzia:

Posiedzenie: 1. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


12 i 13 listopada 2015 r.
Stenogram z dnia następnego

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek senior Michał Seweryński oraz marszałek Stanisław Karczewski)

(Przybycie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)

(Wszyscy wstają) (Oklaski)

(Orkiestra wojskowa gra hymn narodowy)

(Wszyscy śpiewają hymn narodowy)

Otwarcie 1. posiedzenia Senatu RP IX kadencji

Przemówienie prezydenta RP

Prezydent RP Andrzej Duda:

Szanowni Państwo Marszałkowie! Szanowne Panie i Panowie Senatorowie! Ekscelencjo! Dostojni Goście! Panie Prezesie!

Szanowni Państwo, otwieram pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Przede wszystkim… (Oklaski)

To brawa dla państwa.

Przede wszystkim chcę na wstępie bardzo serdecznie podziękować wyborcom – tak jak dziękowałem w Sejmie – którzy wybierali swoich kandydatów w tych wyborach, niezależnie od barw partyjnych, na jakie się zdecydowali. Dziękuję im, bo wybory są najważniejszym aktem w demokracji. Te wybory przebiegły spokojnie, sprawnie. Dziękowałem już dzisiaj panu sędziemu Wojciechowi Hermelińskiemu, przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej, za ich sprawne przeprowadzenie i sprawne, bez zakłóceń, ogłoszenie wyników. To było bardzo ważne, zwłaszcza w aspekcie doświadczeń, z jakimi mieliśmy do czynienia nie tak dawno, i to – mogę powiedzieć śmiało – przywraca wielu ludziom z całą pewnością wiarę w to, że demokracja w Polsce jest prawdziwa. (Oklaski)

Ja myślę, że na dojrzałą już w zasadzie demokrację w naszym kraju wskazuje także wynik tych wyborów – wynik niespodziewany, wynik, który odwrócił scenę polityczną, także tutaj, w Senacie. Dziś jedno ugrupowanie, Prawo i Sprawiedliwość, i Zjednoczona Prawica zdobyły większość i w Sejmie, i w Senacie – większość samodzielną, pozwalającą na przyjęcie każdej uchwały. I to jest istotne, bo chcę powiedzieć z całą mocą: Szanowni Państwo, to przede wszystkim wielka odpowiedzialność, ogromna odpowiedzialność za to, czy zobowiązanie, umowa ze społeczeństwem, która została przez państwa w czasie kampanii wyborczej zawarta, zostanie zrealizowane. Oczywiście mówię to z pełną świadomością, z wiedzą o tym, że jesteście państwo izbą wyższą parlamentu, w moim przekonaniu izbą niezwykle ważną – ponad pięćset lat tradycji – a także symboliczną, co chcę bardzo mocno podkreślić. Bo trwały i trwają różne dyskusje na temat tego, czy Senat powinien w Rzeczypospolitej istnieć, czy powinien zostać zlikwidowany. A to jedna z najstarszych w naszym państwie instytucji ustrojowych. Zarazem na przestrzeni dziejów było tak, że ilekroć byliśmy napadani, ilekroć nie byliśmy państwem prawdziwie wolnym, niepodległym, suwerennym, tylekroć w tym właśnie czasie Senat był likwidowany. I o tym także trzeba pamiętać. Senat jest w istotnym aspekcie symbolem wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. (Oklaski)

I jeszcze jedna uwaga co do Senatu jako takiego, wynikająca także z moich osobistych doświadczeń. Otóż ja uważam, że poza rolą symboliczną Senat mimo wszystko odgrywa niezwykle istotną rolę. Niektórzy poważnie, niektórzy troszkę prześmiewczo nazywają państwa Izbę izbą refleksji, izbą zadumy. Otóż tak, tak, to jest izba refleksji, i to bardzo poważnej refleksji, w głównej mierze nad tym, co właśnie zrobił Sejm. Tu jest ostatnia szansa na to, aby czasem poprawić błędy, które w toku prac sejmowych, różnego rodzaju batalii pojawiają się w efekcie prac izby niższej. I ta szansa powinna być za każdym razem w sposób dobry, rzetelny, uczciwy, z pożytkiem dla Rzeczypospolitej, a przede wszystkim z pożytkiem dla Polaków, tu w Senacie wykorzystana. I to jest właśnie wielkie państwa zadanie. Mówię o tym z pełną świadomością, że wielu jest oczywiście na tej sali senatorów zupełnie nowych. Ale są wśród państwa także doświadczeni politycy, którzy zasiadają w Senacie od kilku kadencji. I znaliście mnie państwo w czasie, kiedy przychodziłem tutaj i na posiedzenia plenarne, i na posiedzenia komisji jako wiceminister sprawiedliwości, a potem jako minister w kancelarii prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. Pamiętam te spotkania, pamiętam te dyskusje, pamiętam atmosferę prac w Senacie. To była zawsze dosyć dobra atmosfera, jeśli wziąć pod uwagę częstą niestety wysoką temperaturę sporów politycznych w naszym kraju. Jeżeli chodzi o jakość pracy, to tutaj była ona wysoka, praca odbywała się spokojnie, a dyskusje, poza nielicznymi wyjątkami, zawsze były dyskusjami merytorycznymi. I to jest niezwykle istotne. Chciałbym, żebyście państwo nie tylko to zachowali, ale chciałbym prosić jako prezydent Rzeczypospolitej, żebyście to zintensyfikowali i żeby praca tutaj w Senacie nad ustawami była rzeczywiście pracą dobrej refleksji, mało tego – żebyście państwo byli aktywni, także w przekonywaniu swoich kolegów posłów, klubów parlamentarnych do tego, aby państwa poprawki, najczęściej dobre poprawki, były przyjmowane. To jest istotne i to jest główne zadanie Senatu: poprawić to, czego nie udało się dobrze zrobić w Sejmie, tak jak już mówiłem. Rola niezwykle doniosła. Mówię to, proszę państwa, nie bez kozery, dlatego że później właściwie już od państwa… Choć oczywiście, jeżeli są poprawki, to ustawa wraca jeszcze do Sejmu, ale tak naprawdę to państwo jesteście tym ostatnim etapem pracy merytorycznej, a potem ustawa trafia na biurko prezydenta Rzeczypospolitej. Dzisiaj jest to biurko, przy którym ja mam zaszczyt zasiadać, w wyniku decyzji naszych rodaków. I moim obowiązkiem, po przeczytaniu ustawy i po jej analizie, jest wziąć do ręki długopis i dokonać wyboru, co dalej z ustawą zrobić. I tutaj niezwykle ważna jest jakość tej ustawy, także jakość od strony prawnej, to, aby nie było ustaw, które rodzą wątpliwości co do zgodności z konstytucją, aby nie było ustaw, które rodzą czy mogą zrodzić wątpliwości prezydenta co do tego, czy rzeczywiście są to ustawy sprzyjające dobremu rozwojowi Rzeczypospolitej, sprzyjające dobremu rozwojowi polskiego społeczeństwa, polskim rodzinom, na których mnie osobiście tak ogromnie zależy, i temu, żeby było realizowane to dzieło naprawy Rzeczypospolitej, o której cały czas mówiłem i o której bardzo wielu z państwa, także siedzących na tej sali, mówiło w trakcie kampanii wyborczej: o dobrej zmianie i o naprawie Rzeczypospolitej tam, gdzie ona jest potrzebna. Chciałbym, żebyśmy w tym zakresie także współdziałali.

Chciałbym prosić o jeszcze jeden element, także dla mnie jako prezydenta ważny. Państwo tu, w parlamencie macie wielkie zadanie współpracy z Polonią i Polakami za granicą. To niezwykle istotna rola, chciałbym, aby to działanie się zintensyfikowało. (Oklaski)

Ja w czasie swojego wystąpienia w dniu zaprzysiężenia w Sejmie – także przed państwem, bo byliście… przepraszam, przed państwa poprzednikami, ale także przed częścią z państwa obecnych dzisiaj na tej sali – zadeklarowałem, że utworzę w kancelarii prezydenta biuro do spraw kontaktów z Polonią i Polakami za granicą. Biuro zostało utworzone, nadzoruje je obecny na tej sali pan minister Adam Kwiatkowski. Prosiłbym o współpracę z panem ministrem.

Prosiłbym także o to, abyście państwo ze wszystkimi inicjatywami, w których ja jako prezydent Rzeczypospolitej mogę pomóc, nie wahali się do mnie przychodzić. Zdecydowałem także, że tutaj w parlamencie, w tym budynku czy, ściślej mówiąc, w sąsiednim, tam, gdzie jest sejmowy gabinet prezydenta, będzie dyżur moich ministrów, czyli moich przedstawicieli, po to, żeby choćby w ten sposób prezydent był dostępny blisko, żeby nie trzeba było jeździć do pałacu prezydenckiego w sprawach zwykłych, prostych, codziennych, z którymi państwo będziecie się spotykali w swojej pracy. Te dyżury będą najprawdopodobniej w czwartki. Ja obiecałem, że one będą w trakcie posiedzeń Sejmu, ale zobowiązuję się także, że będą w trakcie posiedzeń Senatu. Chcę, żeby te drzwi… (Oklaski) Chcę, żeby te drzwi do prezydenta Rzeczypospolitej były otwarte, żeby był kontakt bezpośredni, i zachęcam wszystkich państwa, niezależnie od opcji politycznej, do tego, aby z tego kontaktu korzystać wtedy, kiedy państwo uznacie, że jest taka potrzeba.

Oczywiście wszyscy wiedzą, z jakiej opcji politycznej ja się wywodzę, nikt chyba na tej sali nie ma co do tego wątpliwości. Ale chcę, żebyście państwo wiedzieli jedno: ja rozumiem, że zostałem wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, i wiem, jakie są związane z tym obowiązki, jakie są związane z tym prawa i jak powinien działać prezydent Rzeczypospolitej. I mam nadzieję, że także państwo pod koniec swojej czteroletniej kadencji, kiedy i moja będzie się zbliżała ku końcowi – choć jest dłuższa o rok – takie samo zdanie będziecie o mnie mieli. To oczywiście jest sprawa tego, czy mi się to uda, czy nie, ale będę czynił wszystko, żeby tak było.

Proszę państwa, jeszcze raz bardzo serdecznie państwu gratuluję. Wygrać w okręgu jednomandatowym to nie jest prosta sprawa. I dlatego… (Oklaski) Wiem to, bo ja też wygrałem w okręgu jednomandatowym. (Oklaski)

I dlatego składam wszystkim państwu najserdeczniejsze gratulacje.

Jeszcze raz dziękuję za tę wielką możliwość otwarcia dzisiaj pierwszego posiedzenia izby wyższej polskiego parlamentu. Dziękuję za to jako Andrzej Duda, jako człowiek – bo jako prezydent mam obowiązek, żeby te obrady otworzyć – i ogromnie się cieszę, że dzisiaj mogłem się z państwem spotkać.

Nie będę przedłużał. Życzę owocnej pracy przez najbliższe cztery lata. Dziękuję za to spotkanie. Będę tutaj jeszcze z państwem, bo będę chciał być świadkiem wyboru marszałka.

Powołanie marszałka seniora na przewodniczącego 1. posiedzenia

A w tej chwili powołuję marszałka seniora – pana profesora Michała Seweryńskiego.

I proszę pana senatora profesora o dalsze prowadzenie obrad. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Senior Michał Seweryński:

Dziękuję panu prezydentowi za otwarcie pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji i za powołanie mnie na stanowisko marszałka seniora.

(Głos z sali: Proszę podejść bliżej mikrofonu, będzie lepiej słychać.)

Przepraszam, to brak wprawy…

Powtórzę zatem, że dziękuję panu prezydentowi za otwarcie pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji i za powołanie mnie na stanowisko marszałka seniora.

Obejmując prowadzenie obrad, pragnę serdecznie powitać przybyłych na tę uroczystość naszych gości: pana Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu VIII kadencji… (oklaski) …panią Alicję Grześkowiak, marszałek Senatu IV kadencji… (oklaski) …pana Longina Pastusiaka, marszałka Senatu V kadencji. (Oklaski) Witam także obecnego na naszym posiedzeniu pana Bogdana Borusewicza, marszałka Senatu VI, VII i VIII kadencji. (Oklaski) Witam pana Kornela Morawieckiego, marszałka seniora Sejmu VIII kadencji. (Oklaski) Witam serdecznie Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Celestina Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce, dziekana Korpusu Dyplomatycznego w Polsce. (Oklaski) Witam przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości: pana Stanisława Biernata, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego… (oklaski) …panią Małgorzatę Gersdorf, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego… (oklaski) …pana Marka Zirka-Sadowskiego, wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego… (oklaski) …pana Andrzeja Seremeta, prokuratora generalnego… (oklaski) …pana Piotra Raczkowskiego, wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. (Oklaski) Witam serdecznie pana Sylwestra Marciniaka, zastępcę przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. (Oklaski) Witam pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli… (oklaski) …pana Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich… (oklaski) …pana Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka… (oklaski) …pana Jana Dworaka, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji… (oklaski) …pana Łukasza Kamińskiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu… (oklaski) …panią Edytę Bielak-Jomma, generalnego inspektora ochrony danych osobowych. (Oklaski) Witam serdecznie panią Małgorzatę Sadurską, szefa Kancelarii Prezydenta… (oklaski) …pana Adama Kwiatkowskiego, szefa Gabinetu Prezydenta… (oklaski) …pana Pawła Solocha, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego… (oklaski) …pana Krzysztofa Szczerskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta… (oklaski) …panią Annę Surówkę-Pasek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. (Oklaski) Witam wszystkich dostojnych gości przybyłych na tę uroczystość. (Oklaski)

Przemówienie marszałka seniora

Marszałek Senior Michał Seweryński:

Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej! Panie i Panowie Senatorowie! Dostojni Goście!

Wybrany z woli narodu Senat Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczyna dziś swoją IX kadencję, otwierając kolejny rozdział w długiej i chlubnej tradycji polskiego parlamentaryzmu.

Według konstytucji Senat jest jedną z dwu izb polskiego parlamentu, tworzącą razem z Sejmem Zgromadzenie Narodowe. W tej roli Senat jest powołany do kształtowania oblicza naszego kraju jako demokratycznego państwa prawnego, gwarantującego wolności i prawa obywatelskie, zakorzenione w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i w ogólnoludzkich wartościach. Senat ma prawo nie tylko do pełnego udziału w stanowieniu ustawodawstwa zwykłego, lecz także do inicjowania zmiany konstytucji, czuwania nad zgodnością ustaw z konstytucją, ratyfikowania umów międzynarodowych, wyrażania zgody na ogólnokrajowe referendum i na obsadę ważnych urzędów państwowych oraz rozpatrywania petycji składanych bezpośrednio przez obywateli.

Senat czuwa nad stanem praworządności w państwie, rozpatrując informacje w tej sprawie składane corocznie przez prezesów najwyższych organów wymiaru sprawiedliwości oraz przez szefów organów bezpieczeństwa i organów stojących na straży praw obywatelskich. Ważne w tej mierze jest także sprawowanie przez Senat nadzoru nad wykonywaniem w Polsce wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Do tradycyjnych zadań Senatu należy również sprawowanie opieki nad Polakami i Polonią na obczyźnie, a zwłaszcza udzielanie jej moralnego i materialnego wsparcia w podtrzymywaniu polskości i więzów z krajem ojczystym. W minionej kadencji Senat podejmował różne przedsięwzięcia służące temu celowi, pomimo wprowadzonych ograniczeń. W interesie Polski i Polaków za granicą leży podjęcie starań o powrót tych spraw do kompetencji Senatu w pełnym zakresie i o to, żeby środki na ten cel były adekwatne do jego koniecznej rangi w polityce państwa. (Oklaski)

Przedstawiony tu zarys kompetencji Senatu świadczy o jego mocnej pozycji ustrojowej w naszym kraju i o tym, że jest on nie tylko izbą refleksji, lecz jedną z dwu izb parlamentarnych koniecznych do sprawowania władzy ustawodawczej i innych funkcji ustrojowych w państwie. Doświadczenia zebrane w odrodzonym Senacie skłaniają jednak do rozważań nad optymalizacją jego kompetencji jako organu stojącego na straży demokracji, praw obywatelskich i sprawnego funkcjonowania państwa. Podjęcie debaty w tej sprawie jest wyzwaniem, z którym w stosownym czasie powinniśmy być gotowi się zmierzyć.

Panie i Panowie Senatorowie, rozpoczynamy naszą pracę w czasie szczególnym, ponieważ w wyniku ostatnich wyborów na scenie politycznej dokonały się gruntowne zmiany. Są one wyrazem oczekiwań Polaków w kraju i na obczyźnie na nową politykę, odpowiadającą interesom naszego państwa i naszym ambicjom, wyrastającym z chlubnego dziedzictwa narodowego. Tych nadziei nie może zawieść wybrany demokratycznie parlament, a więc także jego izba senacka. Wymaga to od nas, członków tej Izby, mądrości i poczucia odpowiedzialności w stanowieniu prawa oraz wykonywaniu wszystkich innych kompetencji, jakie wyznacza nam konstytucja i ustawy zwykłe. Od takiej naszej postawy, koniecznej pomimo dzielących nas różnic politycznych, zależy sprawne funkcjonowanie państwa i pomyślność jego obywateli. Wyrażam nadzieję, że ta świadomość służebnej roli Senatu wobec państwa i obywateli będzie nam towarzyszyć jako najważniejsza dyrektywa w naszej parlamentarnej działalności zgodnie ze starożytną maksymą: salus rei publicae suprema lex. (Oklaski)

Ślubowanie marszałka seniora

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 30 ust. 3 Regulaminu Senatu mam zaszczyt złożyć teraz ślubowanie senatorskie.

Proszę wszystkich państwa o powstanie z miejsc.

(Wszyscy wstają)

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Dziękuję. Proszę usiąść.

Powołanie sekretarzy 1. posiedzenia

Na podstawie art. 30 ust. 3 Regulaminu Senatu powołuję trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia spośród najmłodszych wiekiem senatorów: senatora Rafała Michała Ambrozika, senatora Roberta Dowhana oraz senatora Aleksandra Jakuba Szweda. Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

(Rozmowy na sali)

Ślubowanie senatorskie

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 30 ust. 4 Regulaminu Senatu senatorowie złożą teraz ślubowanie senatorskie. Rota ślubowania jest zawarta w art. 104 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst roty mają państwo senatorowie przygotowany i wyłożony na ławach senatorskich.

Informuję, że zgodnie z art. 30 ust. 5 Regulaminu Senatu senatorowie składają ślubowanie w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania wywołani przez sekretarza pierwszego posiedzenia, powstawszy, wypowiadają słowo „Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

Zgodnie z art. 104 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

Proszę wszystkich o powstanie.

(Wszyscy wstają)

Odczytam rotę ślubowania.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dziękuję, proszę usiąść.

Teraz poproszę senatora sekretarza Rafała Michała Ambrozika o odczytywanie nazwisk senatorów według kolejności zajmowanych miejsc, począwszy od lewej strony sali, zaś państwa senatorów proszę o złożenie ślubowania w przedstawiony przeze mnie wcześniej sposób.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:

Sławomir Piotr Rybicki: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Piotr Benedykt Zientarski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Kazimierz Mariusz Kleina: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Marek Dariusz Rocki: Ślubuję.

Jarosław Duda: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Bogdan Adam Klich: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Leszek Czarnobaj: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jan Rulewski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Ryszard Wiesław Bonisławski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Andrzej Kobiak: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Marian Poślednik: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Wiesław Kilian: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jan Filip Libicki: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Grzegorz Bernard Napieralski: Ślubuję.

Władysław Komarnicki: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Przemysław Kazimierz Termiński: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Bogdan Michał Borusewicz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jadwiga Kazimiera Rotnicka: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Mieczysław Augustyn: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Piotr Wach: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Tomasz Paweł Grodzki: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Grażyna Anna Sztark: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Andrzej Kazimierz Misiołek: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jerzy Feliks Fedorowicz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Aleksander August Pociej: Ślubuję.

Piotr Florek: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jerzy Wcisła: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Maciej Tomasz Grubski: Ślubuję.

Leszek Marian Piechota: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Maria Pańczyk-Pozdziej: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Waldemar Jan Sługocki: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Barbara Grażyna Zdrojewska: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Barbara Borys-Damięcka (nieobecna).

Zdzisław Stanisław Pupa: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Dorota Czudowska: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Janina Zofia Sagatowska: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jerzy Mieczysław Chróścikowski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Wiesław Józef Dobkowski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Andrzej Michał Pająk: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Konstanty Radziwiłł: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jan Maria Jackowski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Krystian Karol Probierz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Aleksander Tomasz Bobko: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Waldemar Bonkowski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Margareta Budner: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Marek Stefan Borowski: Ślubuję.

Józef Zając: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Lidia Ewa Staroń: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jarosław Wojciech Obremski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Maria Zofia Koc: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Adam Jerzy Bielan: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Grzegorz Czelej: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Grzegorz Michał Bierecki: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Krzysztof Marek Słoń: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jan Krzysztof Żaryn: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Krzysztof Stanisław Mróz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Andrzej Józef Stanisławek: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Zbigniew Jan Cichoń: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jacek Władysław Włosowicz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Robert Kazimierz Gaweł: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jan Dobrzyński: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Józef Mikołaj Łyczak: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Ryszard Bogdan Majer: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Łukasz Mikołajczyk: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Andrzej Tadeusz Mioduszewski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Alicja Maria Zając: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Stanisław Kogut: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Marek Eryk Martynowski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Stanisław Karczewski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Adam Gawęda: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Mieczysław Józef Golba (nieobecny).

Arkadiusz Jakub Grabowski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jan Wincenty Hamerski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Andrzej Franciszek Wojtyła: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Robert Adam Mamątow: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Bogusława Orzechowska: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Grzegorz Peczkis: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Wojciech Piotr Piecha: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Michał Franciszek Potoczny: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Marek Pęk: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Tadeusz Romańczuk: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Kazimierz Adam Wiatr: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jarosław Rusiecki: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Waldemar Jerzy Kraska: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Bohdan Józef Paszkowski: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Przemysław Jacek Błaszczyk: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Czesław Wincenty Ryszka: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Stanisław Gogacz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Andrzej Kamiński: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Tadeusz Wiktor Kopeć: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Małgorzata Kopiczko: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Maciej Adam Łuczak: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Antoni Szymański: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Rafał Józef Ślusarz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Artur Ryszard Warzocha: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Jerzy Czerwiński: Ślubuję: Tak mi dopomóż Bóg.

Robert Dowhan: Ślubuję.

Aleksander Jakub Szwed: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Rafał Michał Ambrozik: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

(Oklaski)

Marszałek Senior Michał Seweryński:

Teraz mam obowiązek zapytać, czy jest wśród państwa senatorów osoba, która nie złożyła ślubowania. Nie widzę zgłoszeń.

Stwierdzam zatem, że wszyscy obecni na posiedzeniu senatorowie złożyli ślubowanie.

Porządek obrad

Wysoka Izbo, zgodnie z Regulaminem Senatu porządek obrad pierwszego posiedzenia obejmuje:

1. Wybór Marszałka Senatu.

2. Wybór Wicemarszałków Senatu.

3. Wybór Sekretarzy Senatu.

Szanowni Państwo, informuję, że za chwilę zostanie zarządzona przerwa w obradach w celu umożliwienia państwu zgłaszania kandydatur na marszałka Senatu.

Przypominam, że zgłoszenia kandydata na marszałka Senatu powinno być podpisane przez co najmniej dziesięciu senatorów i złożone w gabinecie marszałka Senatu w pokoju nr 188.

Zarządzam przerwę w obradach do godziny 18.00.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 42 do godziny 18 minut 07)

Wznowienie obrad

Marszałek Senior Michał Seweryński:

Proszę o zajęcie miejsc.

Wznawiam obrady.

Proszę senatorów sekretarzy pierwszego posiedzenia o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Punkt 1. porządku obrad: wybór Marszałka Senatu

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: wybór Marszałka Senatu.

Informuję, że na stanowisko marszałka Senatu została zgłoszona kandydatura senatora Stanisława Karczewskiego. (Oklaski)

Zgłoszenie kandydata znajduje się w druku nr 1.

Przedstawienie kandydatury senatora Stanisława Karczewskiego

Proszę senatora Marka Martynowskiego o przedstawienie kandydatury senatora Stanisława Karczewskiego.

Senator Marek Martynowski:

Szanowny Panie Prezydencie! Panie Marszałku! Szanowni Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Goście!

W imieniu Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość” zgłaszam kandydaturę pana senatora Stanisława Karczewskiego na funkcję marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Senator Stanisław Karczewski jest senatorem wybranym z okręgu nr 49, obejmującego powiaty grójecki, przysuski, białobrzeski i kozienicki. Uzyskał ponad 60% poparcia.

Stanisław Karczewski urodził się 14 listopada 1955 r. w Warszawie. Tutaj ukończył liceum ogólnokształcące imienia Joachima Lelewela, a w 1981 r. – studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. Bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny rozpoczął pracę w Szpitalu Rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą, z którym związany jest do dnia dzisiejszego. Uzyskał pierwszy i drugi stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Przez wiele lat był ordynatorem oddziału chirurgicznego i dyrektorem szpitala.

Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Chirurgów Onkologicznych i Towarzystwa Wideochirurgów.

Był wieloletnim przewodniczącym Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.

W latach 1998–2002 radny powiatu grójeckiego wybrany z listy AWS. W latach 2002–2005 radny sejmiku województwa mazowieckiego wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach parlamentarnych w 2005 r. został senatorem Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji i od tego czasu nieprzerwanie zasiada w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Od kwietnia 2010 r. pełnił funkcję przewodniczącego części senackiej Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość”. 9 listopada 2011 r. został wybrany na wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

Od 2004 r. jest członkiem partii „Prawo i Sprawiedliwość”, zasiada w Komitecie Politycznym i jest członkiem komisji do spraw etyki partii. Był szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w zwycięskich wyborach parlamentarnych tego roku.

Od trzydziestu sześciu lat żonaty, żona Eliza jest pediatrą. Ma dwie dorosłe córki i pięciu wnuków.

W ciągu swojej działalności publicznej doktor senator Stanisław Karczewski dał się poznać jako człowiek dialogu i porozumienia. Pracowity, konsekwentny i kompetentny. Jest w pełni przygotowany do pełnienia funkcji marszałka Senatu.

Panie i Panowie Senatorowie, proszę o udzielenie poparcia kandydaturze pana Stanisława Karczewskiego. (Oklaski)

Marszałek Senior Michał Seweryński:

Tajne głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru marszałka Senatu.

Przypominam, że Senat wybiera marszałka w głosowaniu tajnym, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Za chwilę senatorowie sekretarze rozdadzą państwu senatorom takie karty.

Na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart państwo senatorowie wyczytywani w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze obliczą głosy oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o ich wypełnienie.

(Rozmowy na sali)

Ja też poproszę.

(Senator Andrzej Kobiak: Panie Marszałku, czy można o coś spytać?)

(Rozmowy na sali)

Proszę.

Senator Andrzej Kobiak:

Jeżeli dobrze zrozumiałem, skreślenie jest głosem „za”. A jak jest głos „przeciw”? Bo rozumiem, że inny to jest nieważny…

(Głosy z sali: Jest, jest…)

(Głos z sali: Jest ważny.)

Aha, jest „za” i „przeciw”, rozumiem.

Marszałek Senior Michał Seweryński:

Chyba karta do głosowania jest jasno sformułowana.

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania tajnego? Tak.

Proszę zatem senatora sekretarza Rafała Michała Ambrozika o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, a państwa senatorów proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk wrzucali do urny wypełnione karty do głosowania tajnego.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:

Jan Filip Libicki,

Mieczysław Augustyn,

Adam Jerzy Bielan,

Grzegorz Michał Bierecki,

Przemysław Jacek Błaszczyk,

Aleksander Tomasz Bobko,

Ryszard Wiesław Bonisławski,

Waldemar Bonkowski,

Marek Stefan Borowski,

Bogdan Michał Borusewicz,

Margareta Budner,

Jerzy Mieczysław Chróścikowski,

Zbigniew Jan Cichoń,

Leszek Czarnobaj,

Grzegorz Czelej,

Jerzy Czerwiński,

Dorota Czudowska,

Wiesław Józef Dobkowski,

Jan Dobrzyński,

Robert Dowhan,

Jarosław Duda,

Jerzy Feliks Fedorowicz,

Piotr Florek,

Robert Kazimierz Gaweł,

Adam Gawęda,

Stanisław Gogacz,

Arkadiusz Jakub Grabowski,

Tomasz Paweł Grodzki,

Maciej Tomasz Grubski,

Jan Wincenty Hamerski,

Jan Maria Jackowski,

Andrzej Kamiński,

Stanisław Karczewski,

Wiesław Kilian,

Kazimierz Mariusz Kleina,

Bogdan Adam Klich,

Andrzej Kobiak,

Maria Zofia Koc,

Stanisław Kogut,

Władysław Komarnicki,

Tadeusz Wiktor Kopeć,

Małgorzata Kopiczko,

Waldemar Jerzy Kraska,

Maciej Adam Łuczak,

Józef Mikołaj Łyczak,

Ryszard Bogdan Majer,

Robert Adam Mamątow,

Marek Eryk Martynowski,

Łukasz Mikołajczyk,

Andrzej Tadeusz Mioduszewski,

Andrzej Kazimierz Misiołek,

Krzysztof Stanisław Mróz,

Grzegorz Bernard Napieralski,

Jarosław Wojciech Obremski,

Bogusława Orzechowska,

Andrzej Michał Pająk,

Maria Pańczyk-Pozdziej,

Bohdan Józef Paszkowski,

Grzegorz Peczkis,

Marek Pęk,

Wojciech Piotr Piecha,

Leszek Marian Piechota,

Aleksander August Pociej,

Marian Poślednik,

Michał Franciszek Potoczny,

Krystian Karol Probierz,

Zdzisław Stanisław Pupa,

Konstanty Radziwiłł,

Marek Dariusz Rocki,

Tadeusz Romańczuk,

Jadwiga Kazimiera Rotnicka,

Jan Rulewski,

Jarosław Rusiecki,

Sławomir Piotr Rybicki,

Czesław Wincenty Ryszka,

Janina Zofia Sagatowska,

Michał Seweryński,

Krzysztof Marek Słoń,

Waldemar Jan Sługocki,

Andrzej Józef Stanisławek,

Lidia Ewa Staroń,

Grażyna Anna Sztark,

Aleksander Jakub Szwed,

Antoni Szymański,

Rafał Józef Ślusarz,

Przemysław Kazimierz Termiński,

Piotr Wach,

Artur Ryszard Warzocha,

Jerzy Wcisła,

Kazimierz Adam Wiatr,

Jacek Władysław Włosowicz,

Andrzej Franciszek Wojtyła,

Alicja Maria Zając,

Józef Zając,

Barbara Grażyna Zdrojewska,

Piotr Benedykt Zientarski,

Jan Krzysztof Żaryn,

Rafał Michał Ambrozik.

Marszałek Senior Michał Seweryński:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy? Dziękuję.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam piętnastominutową przerwę.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 24 do godziny 18 minut 42)

Wznowienie obrad

Marszałek Senior Michał Seweryński:

Wznawiam obrady.

Punkt 1. porządku obrad: wybór Marszałka Senatu (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: wybór Marszałka Senatu.

Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania

Ogłaszam wyniki.

Protokół głosowania tajnego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru senatora Stanisława Karczewskiego na marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Sekretarze pierwszego posiedzenia Senatu – senator Rafał Michał Ambrozik, senator Robert Dowhan, senator Aleksander Jakub Szwed – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Stanisława Karczewskiego na marszałka Senatu oddano 97 głosów, w tym głosów ważnych 95. Wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 48.

Za głosowało 93 senatorów… (oklaski)… przeciw głosował 1 senator, wstrzymał się 1 senator.

Podpisy senatorów sekretarzy.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru marszałka Senatu.

Zgodnie z regulaminem mam teraz obowiązek zapytać pana Stanisława Karczewskiego, senatora Senatu IX kadencji, czy przyjmuje funkcję marszałka Senatu.

Senator Stanisław Karczewski:

Tak, przyjmuję. (Oklaski)

Marszałek Senior Michał Seweryński:

Gratuluję panu marszałkowi i proszę o podejście w celu przyjęcia uchwały.

Proszę bardzo. Gratuluję, Panie Marszałku.

Proszę o zajęcie miejsca i poprowadzenie dalszej części obrad. Ku chwale ojczyzny.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Stanisław Karczewski)

Przemówienie marszałka Senatu

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Szanowni Państwo, jestem bardzo wzruszony. Szanowni Państwo, jestem bardzo wzruszony. Zanim przejdę do podziękowań, Panie Prezydencie, Panie Marszałku poprzedniej kadencji, Panie Marszałku Seniorze, Pani Marszałek jednej z poprzednich kadencji, Panie Marszałku sprzed czterech kadencji, Szanowni Goście, Wysoka Izbo, Panie i Panowie Senatorowie, powiem tak: jestem bardzo wzruszony. Bardzo dziękuję za to zaufanie. Powiem, że wynik jest dla mnie zaskakujący. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za to zaufanie. Czuję wielką odpowiedzialność. Jest to wielkie wyróżnienie, za które państwu serdecznie dziękuję. (Oklaski)

Chciałbym podziękować panu prezydentowi, bo pan prezydent po raz pierwszy jest tak długo na pierwszym posiedzeniu Senatu. (Oklaski) Bardzo dziękuję panu prezydentowi za to, że tak wielką wagę pan przywiązuje do wszystkich naszych ważnych spraw w Polsce.

Dziękuję za to zaufanie. Czuję wielką odpowiedzialność. Wiem, że to wielkie wyzwanie, wielkie zobowiązanie, wielka praca. Kiedy w czasie kampanii wyborczej pytano mnie, co będziemy robić i jak będziemy robić, mówiliśmy, że czeka nas praca, praca i jeszcze raz praca, ale również pokora, pokora, pokora. I chciałbym, abyśmy tu, w Senacie, również wyznawali tę zasadę. Chciałbym, żeby Senat, o czym mówił pan prezydent Andrzej Duda, ale mówił to, posługując się słowami byłego prezydenta, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego… Pan prezydent mówił o tym, że nie ma wolnej Polski bez Senatu, a więc, jeśli chcemy, aby Polska była wolna, żeby Polska była w pełni demokratyczna, to Senat musi i powinien istnieć. (Oklaski)

Jestem przekonany, że dzięki naszej pracy, dzięki naszej współpracy podniesiemy rangę Senatu; spowodujemy, że Senat wyjdzie z cienia, w którym się znajduje, z cienia w stosunku do Senatu, bo przecież Sejm…

(Głos z sali: Do Sejmu.)

Do Sejmu, przepraszam.

Sejm i Senat to takie centrum polskiej demokracji, to serce demokracji. A żeby serce dobrze funkcjonowało, obie komory muszą ze sobą zsynchronizowanie pracować. I mam taką nadzieję, że my z wybranym przed chwilą panem marszałkiem Kuchcińskim, z Sejmem będziemy współpracować i będziemy tworzyć dobre prawo.

Polacy oczekują zmian. Wyrazili to i w wyborach prezydenckich, i w wyborach do parlamentu. Polacy oczekują dobrych zmian. Polacy oczekują tego, o czym mówił wczoraj pan prezydent – równego traktowania wszystkich Polaków, żeby nie było tak, że prawo dotyka jednych, a innych omija, żeby nie było tak, że inni korzystają z dobrodziejstw transformacji, z dobrodziejstw demokracji, z dobrodziejstw rozwoju Polski, a inni nie korzystają. Chcemy, aby wszyscy byli jednakowo traktowani i żeby czuli się w Polsce bezpiecznie. I o to będziemy dbali, o to wspólnie będziemy dbali.

Jeśli chodzi o Senat… Pan prezydent mówił, że drzwi pana prezydenta będą otwarte. Moje drzwi, drzwi do gabinetu marszałka Senatu, będą również otwarte dla wszystkich pań i panów senatorów, i tej części, która będzie rządzić, i tej części, która będzie opozycją. Ja oczekuję takiego wsparcia od państwa, takiej prawdziwej współpracy. Chcemy wprowadzić – i o tym mówiliśmy – pakiet demokratyczny. Ale ten pakiet demokratyczny nie jest wymysłem politycznym, nie jest wymysłem na czas kampanii wyborczej, tylko my chcieliśmy, żeby opozycja była traktowana w sposób należyty. Ja gwarantuję, że głos opozycji zawsze będzie słuchany, że zawsze będziemy wsłuchiwać się w ten głos i brać go pod uwagę. Będziemy brać również pod uwagę głos obywateli, bo to my zostaliśmy wybrani przez naród, my odpowiadamy przed narodem, musimy słuchać i odpowiadać na oczekiwania naszego społeczeństwa. Ja mam taką nadzieję i takie przeświadczenie, że Senat, choć zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość, nie będzie taką zwykłą kalką do tworzenia prawa, że będziemy, jak mówił pan prezydent Andrzej Duda, pochylać się z troską nad ustawami, będziemy je naprawiać, będziemy je udoskonalać, będziemy poprawiać pod względem językowym. A przecież czasem tak się zdarzało, że zgłaszaliśmy poprawki językowe i one nie były brane pod uwagę, choć były oczywiste. Chciałbym, aby nasza praca dawała satysfakcję nam wszystkim – i tej części sali, i tej części sali. Chciałbym, żebyśmy za cztery lata opuszczali Senat w przeświadczeniu, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, dobrej pracy dla Polski i dla Polaków. (Oklaski)

Wczoraj był piękny, wspaniały dzień – dzień niepodległości. Pan prezydent mówił wczoraj o tym, co jest ważne dla nas wszystkich – dla nas polityków, dla nas obywateli, którzy z troską podchodzą do spraw Polski i Polaków. Otóż ważne jest to, abyśmy budowali autentyczną wspólnotę, żebyśmy dbali o siebie, żebyśmy się nie krzywdzili, żebyśmy się nie poniżali, żebyśmy stosowali dobry język, język wzajemnego szacunku – jeśli nie możemy się wzajemnie kochać, to żebyśmy się przynajmniej szanowali. Pan prezydent mówił o tym, że ta wspólnota obejmuje również Polaków mieszkających za granicą. Ja chciałbym – i dołożę wszelkich starań – żebyśmy powrócili do formuły opieki Senatu nad Polonią… (oklaski) …przy współudziale kancelarii pana prezydenta i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mam pierwsze deklaracje, że będzie możliwość powrotu tych środków do Senatu. Zadbajmy wszyscy razem o to, aby te środki do nas wróciły, żebyśmy mogli wspólnie sprawować opiekę nad Polonią, dbać o blisko dwadzieścia milionów Polaków mieszkających poza granicami Polski.

Proszę państwa, bardzo dziękuję za ten wybór, jest to dla mnie wielki zaszczyt, wielki honor. Zrobię wszystko, aby państwa nie zawieść. Dziękuję bardzo.

Panie i Panowie Senatorowie, za chwilę zostanie zarządzona przerwa w obradach.

Informuję, że w czasie tej przerwy mają państwo możliwość zgłaszania kandydatów na wicemarszałków Senatu. Przypominam, że zgłoszenie kandydata powinno być podpisane przez co najmniej dziesięciu senatorów i złożone w gabinecie marszałka Senatu w pokoju nr 188.

Chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować panu prezydentowi za obecność, za to, że jest pan z nami, i za wspaniałe wystąpienie. Bardzo dziękuję, Panie Prezydencie. (Oklaski)

Dziękuję bardzo również zaproszonym gościom i marszałkom Senatu.

Ogłaszam przerwę do godziny 19.20.

(Głos z sali: Do godziny 19.15.)

Tak?

(Rozmowy na sali)

Do której?

(Senator Robert Dowhan: Do 19.15.)

(Głos z sali: Do 19.00.)

Zaraz, ale czy jest potrzeba…

(Rozmowy na sali)

Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej prosił mnie o przedłużenie przerwy, więc to robię.

Tak, Panie Senatorze? Do której godziny?

(Senator Aleksander Pociej: Jeżeli przerwa będzie do 19.20, to będziemy mieli tylko pół godziny.)

No to do której godziny ma być?

(Senator Marek Rocki: Prosimy o przerwę do 20.00.)

Ogłaszam przerwę do godziny 20.00…

(Głos z sali: Do 19.20)

Nie. Na wniosek klubu Platformy Obywatelskiej ogłaszam przerwę do godziny 20.00.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 54 do godziny 20 minut 00)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznowienie obrad

Wznawiam obrady.

Punkt 2. porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu.

Informuję, że na stanowiska wicemarszałków Senatu zostały zgłoszone następujące kandydatury: pan senator Adam Jerzy Bielan, pan senator Bogdan Michał Borusewicz, pan senator Grzegorz Czelej i pani senator Maria Zofia Koc. Zgłoszenia kandydatów znajdują się odpowiednio w drukach nr 2, 3, 4, 5.

Przedstawienie kandydatury senator Marii Koc

Proszę senatora Marka Martynowskiego o przedstawienie kandydatur: pana senatora Adama Jerzego Bielana, senatora Grzegorza Czeleja i pani senator Marii Zofii Koc.

Senator Marek Martynowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam kandydatury pani senator Marii Koc, pana senatora Grzegorza Czeleja i pana senatora Adama Bielana na funkcję wicemarszałków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dziewiątej kadencji.

Pani Maria Zofia Koc – samorządowiec, menedżer i animator kultury, senator ósmej kadencji. Karierę samorządowca rozpoczęła w Węgrowie: w 2006 r. była radną miasta, a w latach 2007–2008 – wiceburmistrzem Węgrowa. W 2010 r. otrzymała mandat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego – startowała z list Prawa i Sprawiedliwości i zdobyła 7 tysięcy 860 głosów. W sejmiku była wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej. Ponadto była członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z wykształcenia jest etnografem, ukończyła studia w Katedrze Etnografii Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również podyplomowe studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Przez kilkanaście lat była dyrektorem Sokołowskiego Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim oraz inicjatorką i realizatorką wielu projektów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Jest jednym z pierwszych na Mazowszu menedżerów i animatorów kultury z sukcesami pozyskujących środki zewnętrzne na działalność kulturalną. W uznaniu dla swojej pracy i działalności społecznej w 2012 r. została Kobietą Sukcesu Mazowsza. Działa społecznie w wielu organizacjach pozarządowych, jest współinicjatorką powołania Stowarzyszenia Instytucji Upowszechniania Kultury „Dla Kultury” oraz Stowarzyszenia „Podlaskie Dziedzictwo Kultury” z siedzibą w Drohiczynie. Jest inicjatorką reaktywacji dawnego traktu handlowego i pocztowego pod nazwą Wielki Gościniec Litewski jako szlaku turystycznego łączącego Warszawę i Wilno. Jest również pomysłodawczynią i współinicjatorką rewitalizacji barokowego zespołu poklasztornego w Węgrowie i powołania w nim Centrum Dialogu Kultury i Tolerancji Religijnej.

Odznaczona między innymi: Brązowym Krzyżem Zasługi; medalem „Pro Memoria”, przyznawanym przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; medalem Benemerenti, przyznanym przez papieża Benedykta XVI za zasługi dla Kościoła katolickiego; medalem imienia Jana Pawła II, przyznanym przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe. Została też wyróżniona między innymi nagrodą „Piękniejsza Polska” prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nagrodą marszałka województwa za zasługi dla Mazowsza, nagrodą Ludomira Benedyktowicza za pracę na rzecz rozwoju regionu.

W dniu 7 września 2014 r. Maria Koc zwyciężyła w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu nr 47 obejmującym powiaty garwoliński, miński i węgrowski, uzyskawszy ponad 58% głosów, i została senatorem ósmej kadencji. W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. ponownie zdobyła mandat senatora, uzyskawszy 70 tysięcy 217 głosów, co stanowi ponadpięćdziesięciotrzyprocentowe poparcie w okręgu.

Urodziła się 22 sierpnia 1964 r. Jest mężatką, ma dwie córki i syna. Mieszka w Węgrowie.

Przedstawienie kandydatury senatora Grzegorza Czeleja

Senator Marek Martynowski:

Grzegorz Czelej urodził się 14 października 1964 r. w Kraśniku.

W 1990 r. ukończył studia na Akademii Medycznej w Lublinie. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 1999 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania i marketingu organizowane przez Politechnikę Lubelską przy współpracy z University of Illinois. Otrzymał wiele prestiżowych nagród z zakresu zarządzania, między innymi „Gazety Prawnej”, „Forbesa” i „Gazety Bankowej”.

W latach 2006–2007 sprawował mandat radnego Rady Miasta Lublina.

W wyborach parlamentarnych w 2007 r. został po raz pierwszy wybrany na senatora z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w okręgu lubelskim, otrzymawszy 173 tysiące 848 głosów.

W Senacie VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i członkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

W wyborach parlamentarnych w 2011 r., po zmianie ordynacji wyborczej i wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych do Senatu, ponownie został wybrany na senatora z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

W Senacie VIII kadencji był przewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członkiem Komisji Ustawodawczej.

Z jego inicjatywy powołano Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw, któremu przewodniczył. Jest również członkiem Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego.

W wyborach parlamentarnych w 2015 r. ponownie został wybrany na senatora w okręgu wyborczym nr 15.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Przedstawienie kandydatury senatora Adama Bielana

Senator Marek Martynowski:

Adam Bielan urodził się 12 września 1974 r. w Gdańsku. Z wykształcenia jest politologiem. Działalność społeczną rozpoczął w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, którego był przewodniczącym w latach 1996–1998. Następnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego międzynarodowej organizacji studenckiej.

W 1997 r. został wybrany na posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pracował między innymi w Komisji Spraw Zagranicznych.

Jako członek Prawa i Sprawiedliwości w 2001 r. ponownie uzyskał mandat poselski. Zasiadał w sejmowej Komisji Europejskiej. Od 2001 r. przez dekadę pełnił funkcję rzecznika prasowego partii. Od 2003 r. sprawował funkcję obserwatora Sejmu w Parlamencie Europejskim.

W 2004 r. w pierwszych polskich wyborach europejskich został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego. Był pomysłodawcą i inicjatorem powołania Koła Polskiego zrzeszającego wszystkich polskich europosłów. Trzy lata później został wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Należał do grupy Unii na rzecz Europy Narodów, pełniąc w niej w latach 2007–2009 funkcję przewodniczącego delegacji polskiej.

W kolejnych wyborach europejskich skutecznie ubiegał się o reelekcję. Współtworzył grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w której został wiceprzewodniczącym. Sprawował funkcję koordynatora w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Był również członkiem Komisji Spraw Zagranicznych.

Został uznany za najaktywniejszego polskiego europosła w kadencji 2009–2014 przez portal MEPranking.eu.

Adam Bielan w swojej działalności publicznej dał się poznać jako człowiek pracowity, o dużych zdolnościach interpersonalnych, kompetentny – przygotowany do pełnienia funkcji wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Panie i Panowie Senatorowie, proszę o udzielenie poparcia kandydaturom pani Marii Koc, pana Grzegorza Czeleja i pana Adama Bielana. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Bardzo proszę pana senatora Bogdana Klicha o przedstawienie kandydatury senatora Bogdana Michała Borusewicza.

Przedstawienie kandydatury senatora Bogdana Borusewicza

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej oraz senatora z PSL chciałbym zarekomendować kandydaturę Bogdana Borusewicza, naszego byłego marszałka – sprawował tę funkcję przez trzy kadencje tutaj, w Senacie – na wicemarszałka w obecnej, IX kadencji, przypominając tylko w największym skrócie jego życiorys, który jest życiorysem, jak się wydaje, powszechnie znanym i który stanowi symbol przechodzenia od okresu komunizmu do okresu wolnej Polski. Urodził się w 1949 r. W latach siedemdziesiątych był jednym ze współorganizatorów i działaczy opozycji demokratycznej w Polsce, zarówno na Lubelszczyźnie, jak i na Wybrzeżu, był założycielem i członkiem Komitetu Obrony Robotników, a w roku osiemdziesiątym – jednym z inicjatorów strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej. Po nocy grudniowej przez cztery lata ukrywał się i współkierował podziemnymi strukturami „Solidarności”. Myślę, że wszyscy – a w każdym razie większość z nas – mamy to w pamięci. I ten okres heroiczny dla Bogdana Borusewicza jest tym okresem, który predestynował go później do wysokich stanowisk państwowych. Ale nie tylko jego działalność w opozycji, w podziemiu, także jego kompetencje przesądziły o tym, że od 1991 r. do 2001 r. był posłem na Sejm, że w latach 1997–2000 był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, i chyba też z tych dwóch powodów, to znaczy dorobku oraz kompetencji, był marszałkiem naszego Senatu w ostatnich trzech kadencjach.

Rekomenduję go, Panie Marszałku, na stanowisko wicemarszałka Senatu obecnej kadencji. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

(Senator Jan Rulewski: Czy mogę, Panie Marszałku?)

W jakiej sprawie pan senator?

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku, dziękuję za udzielenie mi głosu. Ja w sprawie wyjaśnienia, zwłaszcza przez pana senatora Martynowskiego – przydatna byłaby również pańska opinia w tej kwestii – przyczyn, dla których rozbudowujemy w porównaniu z poprzednim Prezydium Senatu obecne, zgłaszając aż cztery kandydatury, nadużywając przy tym reprezentatywności ugrupowania Klubu Parlamentarnego PiS. Czym to jest uzasadnione? Jakie skutki finansowe może to pociągać za sobą w warunkach kraju, który żyje w okresie deficytu? Fakt, że pan marszałek został prawie jednogłośnie wybrany, oznacza, że stopień zaufania państwa senatorów jest wystarczający do tego, żeby członków prezydium nie było więcej niż czterech… przepraszam, czworo, bo jest kobieta.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, ja odpowiem na to pytanie, choć w tym momencie naszego procedowania można zgłaszać jedynie wnioski formalne. Powiem, odstępując już od kwestii regulaminu, że chcemy, aby Senat był bardziej aktywny. To na pewno wpłynie korzystnie na naszą działalność, na wizerunek Senatu i podniesie jego rangę. Gwarantuję panu, że właśnie taki był cel tego regulaminowego, zgodnego z regulaminem, posunięcia. Wybór wicemarszałków w liczbie do czterech ustaliliśmy i uchwaliliśmy w jednej z poprzednich kadencji.

Tajne głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu.

Przypominam, że Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków w głosowaniu tajnym, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.

Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Za chwilę senatorowie sekretarze pierwszego posiedzenia wręczą państwu senatorom takie karty. Na karcie do głosowania tajnego można postawić co najwyżej cztery znaki „x”, krzyżyki. Senator może wstrzymać się od głosu albo być przeciwko wszystkim kandydatom – wtedy pozostawia kartę pustą, nie stawiając żadnego znaku „x”. Karta taka będzie liczona jako głos ważny.

Po wypełnieniu kart państwo senatorowie wyczytywani w kolejności alfabetycznej będą wrzucać karty do urn. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze obliczą głosy oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Bardzo proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart.

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania?

(Senator Jan Maria Jackowski: Wymień mi kartę do głosowania…)

(Senator Kazimierz Kleina: Nie wolno.)

Nie wolno. Nie, Panie Senatorze, trudno, nie ma możliwości wymiany karty. Nie ma.

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania? Tak.

Proszę senatora sekretarza Rafała Michała Ambrozika o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, a państwa senatorów proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk wrzucili do urny wypełnione karty do głosowania tajnego.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:

Jan Filip Libicki,

Mieczysław Augustyn,

Adam Jerzy Bielan,

Grzegorz Michał Bierecki,

Przemysław Jacek Błaszczyk,

Aleksander Tomasz Bobko,

Ryszard Wiesław Bonisławski,

Waldemar Bonkowski,

Marek Stefan Borowski,

Bogdan Michał Borusewicz,

Margareta Budner,

Jerzy Mieczysław Chróścikowski,

Zbigniew Jan Cichoń,

Leszek Czarnobaj,

Grzegorz Czelej,

Jerzy Czerwiński,

Dorota Czudowska,

Wiesław Józef Dobkowski,

Jan Dobrzyński,

Robert Dowhan,

Jarosław Duda,

Jerzy Feliks Fedorowicz,

Piotr Florek,

Robert Kazimierz Gaweł,

Adam Gawęda,

Stanisław Gogacz,

Arkadiusz Jakub Grabowski,

Tomasz Paweł Grodzki,

Maciej Tomasz Grubski,

Jan Wincenty Hamerski,

Jan Maria Jackowski,

Andrzej Kamiński,

Stanisław Karczewski,

Wiesław Kilian,

Kazimierz Mariusz Kleina,

Bogdan Adam Klich,

Andrzej Kobiak,

Maria Zofia Koc,

Stanisław Kogut,

Władysław Komarnicki,

Tadeusz Wiktor Kopeć,

Małgorzata Kopiczko,

Waldemar Jerzy Kraska,

Maciej Adam Łuczak,

Józef Mikołaj Łyczak,

Ryszard Bogdan Majer,

Robert Adam Mamątow,

Marek Eryk Martynowski,

Łukasz Mikołajczyk,

Andrzej Tadeusz Mioduszewski,

Andrzej Kazimierz Misiołek,

Krzysztof Stanisław Mróz,

Grzegorz Bernard Napieralski,

Jarosław Wojciech Obremski,

Bogusława Orzechowska,

Andrzej Michał Pająk,

Maria Pańczyk-Pozdziej,

Bohdan Józef Paszkowski,

Grzegorz Peczkis,

Marek Pęk,

Wojciech Piotr Piecha,

Leszek Marian Piechota,

Aleksander August Pociej,

Marian Poślednik,

Michał Franciszek Potoczny,

Krystian Karol Probierz,

Zdzisław Stanisław Pupa,

Konstanty Radziwiłł,

Marek Dariusz Rocki,

Tadeusz Romańczuk,

Jadwiga Kazimiera Rotnicka,

Jan Rulewski,

Jarosław Rusiecki,

Sławomir Piotr Rybicki,

Czesław Wincenty Ryszka,

Janina Zofia Sagatowska,

Michał Seweryński,

Krzysztof Marek Słoń,

Waldemar Jan Sługocki,

Andrzej Józef Stanisławek,

Lidia Ewa Staroń,

Grażyna Anna Sztark,

Aleksander Jakub Szwed,

Antoni Szymański,

Rafał Józef Ślusarz,

Przemysław Kazimierz Termiński,

Piotr Wach,

Artur Ryszard Warzocha,

Jerzy Wcisła,

Kazimierz Adam Wiatr,

Jacek Władysław Włosowicz,

Andrzej Franciszek Wojtyła,

Alicja Maria Zając,

Józef Zając,

Barbara Grażyna Zdrojewska,

Piotr Benedykt Zientarski,

Jan Krzysztof Żaryn,

Rafał Michał Ambrozik.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy? Bardzo proszę o oddanie głosów.

Dziękuję bardzo.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę do godziny 20.35.

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 22 do godziny 20 minut 38)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznowienie obrad

Wznawiam obrady.

Punkt 2. porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu.

Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania

Ogłaszam wyniki.

Protokół głosowania tajnego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Sekretarze pierwszego posiedzenia Senatu – senator Rafał Michał Ambrozik, senator Robert Dowhan i senator Aleksander Jakub Szwed – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu oddano głosów 96, w tym głosów ważnych 96. Wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 49.

Za kandydaturą senatora Adama Jerzego Bielana głosowało 70 senatorów. (Oklaski)

Za kandydaturą senatora Bogdana Michała Borusewicza głosowało 72 senatorów. (Oklaski)

Za kandydaturą senatora Grzegorza Czeleja głosowało 86 senatorów. (Oklaski)

Za kandydaturą senator Marii Zofii Koc głosowało 78 senatorów. (Oklaski)

(Senator Waldemar Bonkowski: Poprawność polityczna zwyciężyła. Dla mnie to jest zdrada pana senatora Romaszewskiego i świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego.)

Panie Senatorze, bardzo proszę nie zabierać głosu, jeśli pan się nie zgłosił i marszałek prowadzący nie udzielił panu głosu. Zwracam panu uwagę.

Wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskali – tutaj komisja się pomyliła, ale się poprawiła – pan senator Adam Jerzy Bielan, pan senator Bogdan Michał Borusewicz, pan senator Grzegorz Czelej i pani senator Maria Zofia Koc. (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu.

Gratuluję państwu. Bardzo proszę wicemarszałków Senatu o podejście do stołu prezydialnego. Pragnę wręczyć państwu uchwałę w sprawie wyboru. (Oklaski)

Proszę państwa, ogłaszam pięć minut przerwy technicznej…

(Senator Krzysztof Słoń: Panie Marszałku…)

Słucham?

(Senator Krzysztof Słoń: …ja chciałbym zgłosić wniosek formalny.)

Wniosek formalny? Bardzo proszę.

Uzupełnienie porządku obrad

Senator Krzysztof Słoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Z wielką satysfakcją zgłaszam pierwszy w IX kadencji wniosek formalny. Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Senatu wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o punkty: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich – i rozpatrzenie go jako punktu czwartego porządku obrad; wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich – i rozpatrzenie go jako punktu piątego porządku obrad; drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu – i rozpatrzenie go jako punktu szóstego porządku obrad; powołanie stałych komisji senackich – i rozpatrzenie go jako punktu siódmego porządku obrad; wybór przewodniczących stałych komisji senackich – i rozpatrzenie go jako punktu ósmego porządku obrad.

Proponowane przeze mnie zmiany pozwolą na – jeszcze podczas tego pierwszego posiedzenia Senatu – sprawne i bez zbędnej zwłoki wyłonienie stałych komisji senackich i rozpoczęcie przez nie pracy oraz przysłużą się optymalizacji zakresu ich kompetencji. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że wniosek formalny został przyjęty.

Dziękuję bardzo.

Ogłaszam pięciominutową przerwę, do godziny 20.50.

(Głos z sali: Teraz wybieramy sekretarzy?)

Tak, ale musi być przerwa techniczna. Nie ma druków, więc musi być przerwa.

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, ta pięciominutowa przerwa służy również temu… daje możliwość zgłoszenia kandydatów na sekretarzy Senatu.

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 44 do godziny 20 minut 48)

Wznowienie obrad

Marszałek Stanisław Karczewski:

Szanowni Państwo, pragnę poinformować państwa, że w związku ze zmianą kandydatury na sekretarza i koniecznością wydrukowania kart przerwę przedłużam do godziny 21.15…

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, jeszcze jeden komunikat. Na wniosek klubu Platformy Obywatelskiej, senatorów Platformy Obywatelskiej, przerwę przedłużam do godziny 21.35.

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 49 do godziny 21 minut 37)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznowienie obrad

Wznawiam obrady.

Punkt 3. porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu.

Przypominam, że Senat wybiera ze swego grona od sześciu do ośmiu sekretarzy Senatu. Zgodnie z tradycją sekretarzy Senatu wybiera się spośród najmłodszych wiekiem senatorów.

Wniosek marszałka Senatu w sprawie wyboru sekretarzy Senatu, zawierający projekt uchwały w tej sprawie, zawarty jest w druku nr 6.

Kandydatami są: senator Rafał Michał Ambrozik, senator Robert Dowhan, senator Arkadiusz Jakub Grabowski, senator Łukasz Mikołajczyk, senator Marek Pęk, senator Waldemar Jan Sługocki, senator Aleksander Jakub Szwed, senator Jerzy Wcisła.

Przypominam, że wybór sekretarzy odbywa się łącznie, chyba że Senat postanowi inaczej. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Senat wyraził zgodę na przeprowadzenie łącznego głosowania nad wyborem sekretarzy Senatu.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przyjął przedstawioną propozycję.

Tajne głosowanie

Przystępujemy do łącznego głosowania w sprawie wyboru sekretarzy Senatu.

Senat wybiera sekretarzy w głosowaniu tajnym.

Za chwilę senatorowie sekretarze pierwszego posiedzenia rozdadzą państwu senatorom karty, na których znajdują się nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart senatorowie w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze obliczą głosy oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o ich wypełnienie. Bardzo proszę.

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania tajnego? Rozumiem, że tak.

Bardzo proszę senatora sekretarza Rafała Michała Ambrozika o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, a państwa senatorów proszę, żeby po tym, jak zostaną odczytane ich nazwiska, wrzucali do urny wypełnione karty do głosowania.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:

Jan Filip Libicki,

Mieczysław Augustyn,

Adam Jerzy Bielan,

Grzegorz Michał Bierecki,

Przemysław Jacek Błaszczyk,

Aleksander Tomasz Bobko,

Ryszard Wiesław Bonisławski,

Waldemar Bonkowski,

Marek Stefan Borowski,

Bogdan Michał Borusewicz,

Margareta Budner,

Jerzy Mieczysław Chróścikowski,

Zbigniew Jan Cichoń,

Leszek Czarnobaj,

Grzegorz Czelej,

Jerzy Czerwiński,

Dorota Czudowska,

Wiesław Józef Dobkowski,

Jan Dobrzyński,

Robert Dowhan,

Jarosław Duda,

Jerzy Feliks Fedorowicz,

Piotr Florek,

Robert Kazimierz Gaweł,

Adam Gawęda,

Stanisław Gogacz,

Arkadiusz Jakub Grabowski,

Tomasz Paweł Grodzki,

Maciej Tomasz Grubski,

Jan Wincenty Hamerski,

Jan Maria Jackowski,

Andrzej Kamiński,

Stanisław Karczewski,

Wiesław Kilian,

Kazimierz Mariusz Kleina,

Bogdan Adam Klich,

Andrzej Kobiak,

Maria Zofia Koc,

Stanisław Kogut,

Władysław Komarnicki,

Tadeusz Wiktor Kopeć,

Małgorzata Kopiczko,

Waldemar Jerzy Kraska,

Maciej Adam Łuczak,

Józef Mikołaj Łyczak,

Ryszard Bogdan Majer,

Robert Adam Mamątow,

Marek Eryk Martynowski,

Łukasz Mikołajczyk,

Andrzej Tadeusz Mioduszewski,

Andrzej Kazimierz Misiołek,

Krzysztof Stanisław Mróz,

Grzegorz Bernard Napieralski,

Jarosław Wojciech Obremski,

Bogusława Orzechowska,

Andrzej Michał Pająk,

Maria Pańczyk-Pozdziej,

Bohdan Józef Paszkowski,

Grzegorz Peczkis,

Marek Pęk,

Wojciech Piotr Piecha,

Leszek Marian Piechota,

Aleksander August Pociej,

Marian Poślednik,

Michał Franciszek Potoczny,

Krystian Karol Probierz,

Zdzisław Stanisław Pupa,

Konstanty Radziwiłł,

Marek Dariusz Rocki,

Tadeusz Romańczuk,

Jadwiga Kazimiera Rotnicka,

Jan Rulewski,

Jarosław Rusiecki,

Sławomir Piotr Rybicki,

Czesław Wincenty Ryszka,

Janina Zofia Sagatowska,

Michał Seweryński,

Krzysztof Marek Słoń,

Waldemar Jan Sługocki,

Andrzej Józef Stanisławek,

Lidia Ewa Staroń,

Grażyna Anna Sztark,

Aleksander Jakub Szwed,

Antoni Szymański,

Rafał Józef Ślusarz,

Przemysław Kazimierz Termiński,

Piotr Wach,

Artur Ryszard Warzocha,

Jerzy Wcisła,

Kazimierz Adam Wiatr,

Jacek Władysław Włosowicz,

Andrzej Franciszek Wojtyła,

Alicja Maria Zając,

Józef Zając,

Barbara Grażyna Zdrojewska,

Piotr Benedykt Zientarski,

Jan Krzysztof Żaryn,

Rafał Michał Ambrozik.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy? Tak.

Bardzo proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam półgodzinną przerwę, czyli przerwę do 22.15.

Informuję, że w ciągu piętnastu minut od ogłoszenia przerwy będzie można składać zgłoszenia do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Druk formularza mogą państwo pobrać przed wejściem do sali plenarnej.

Dziękuję.

Przerwa do godziny 22.15.

(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 46 do godziny 22 minut 16)

Wznowienie obrad

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.

Punkt 3. porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu.

Informuję, że senatorowie sekretarze pierwszego posiedzenia zakończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

I ogłaszam wyniki.

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania

Protokół głosowania tajnego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru sekretarzy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Sekretarze pierwszego posiedzenia Senatu – pan senator Rafał Michał Ambrozik, pan senator Robert Dowhan i pan senator Aleksander Jakub Szwed – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru sekretarzy Senatu głosy oddało 90 senatorów, w tym głosów ważnych było 90. Za wyborem głosowało 88 senatorów, przeciw głosował 1 senator, również 1 senator wstrzymał się od głosu.

Poniżej są podpisy panów senatorów sekretarzy pierwszego posiedzenia.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru Sekretarzy Senatu.

Bardzo proszę nowo wybranych senatorów sekretarzy o podejście do stołu prezydialnego. Pragnę wręczyć państwu uchwałę.

Bardzo proszę. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)

Punkt 4. porządku obrad: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwartego porządku obrad: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Wniosek w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zawarty jest w druku nr 8.

Proponowany skład komisji

Informuję że do pracy w Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zgłosili się następujący senatorowie: pan senator Grzegorz Bierecki, pan senator Przemysław Błaszczyk, pan senator Aleksander Bobko, pan senator Marek Martynowski, pan senator Andrzej Misiołek, pan senator Leszek Piechota, pan senator Michał Potoczny, pan senator Konstanty Radziwiłł, pan senator Sławomir Rybicki, pan senator Krzysztof Słoń i pan senator Piotr Zientarski.

Przystępujemy… Poproszę kartę, przepraszam. Jeśli ktoś nie pobrał karty, to bardzo proszę…

Głosowanie

Okej, przystępujemy do głosowania w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Informuję, że zgodnie z Regulaminem Senatu głosowanie w sprawie powołania składu komisji senackiej przeprowadza się przy użyciu aparatury elektronicznej. Polega ono na naciśnięciu przycisku aparatury i podniesieniu ręki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę… Jeszcze momencik, poczekamy na pana senatora.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Momencik, momencik…)

Chwila, moment… A, na panią senator… Przepraszam, dobrze, czekamy.

Już, dziękuję bardzo.

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 1)

Informuję, Szanowni Państwo… (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Szanowni Państwo, informuję, że za chwilę zostanie ogłoszona przerwa w obradach, w trakcie której odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Komisja wybierze kandydata na przewodniczącego komisji.

Zgodnie z Regulaminem Senatu zwołuję pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w sali nr 179.

Jednocześnie informuję, że zwołuję posiedzenie Konwentu Seniorów, które odbędzie się dziesięć minut przed zakończeniem przerwy.

Dwadzieścia minut chyba nam wystarczy. Tak?

(Głos z sali: Piętnaście!)

Nie, dwadzieścia. Dwadzieścia, dwadzieścia.

Ogłaszam przerwę do 22.40. Mamy dziewiętnaście minut.

(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 21 do godziny 22 minut 44)

Wznowienie obrad

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wysoka Izbo, przedłużam przerwę do godziny 23.00.

(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 44 do godziny 23 minut 00)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznowienie obrad

Wznawiam obrady.

Punkt 5. porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Przypominam, że w przerwie w obradach odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która wybrała kandydata na przewodniczącego komisji.

Wniosek w tej sprawie zawarty jest w druku nr 9.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich proponuje na przewodniczącego komisji pana senatora Sławomira Rybickiego.

Pragnę ponadto poinformować, że Konwent Seniorów zapoznał się ze zgłoszoną kandydaturą i zaopiniował ją pozytywnie.

Przedstawienie kandydatury senatora Sławomira Rybickiego

Proszę bardzo senatora Leszka Piechotę o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury senatora Sławomira Rybickiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Senator Leszek Piechota:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić wniosek komisji regulaminowej, która dzisiaj się spotkała i podjęła decyzję o rekomendacji dla pana Sławomira Rybickiego na przewodniczącego komisji regulaminowej. Podjęła też uchwałę w sprawie stosownego projektu: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 1 Regulaminu Senatu, wybiera senatora Sławomira Rybickiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich”. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Tajne głosowanie

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wyboru senatora Sławomira Rybickiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Przypominam, że głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Do przeprowadzenie głosowania tajnego wyznaczam senatorów sekretarzy: pana senatora Rafała Michała Ambrozika, pana senatora Roberta Dowhana oraz pana senatora Aleksandra Jakuba Szweda.

Za chwilę wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania tajnego.

Informuję, że na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny.

Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego państwo senatorowie, wyczytywani w kolejności alfabetycznej, będą wrzucać je do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze obliczą głosy oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Bardzo proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania tajnego, a państwa senatorów o ich wypełnienie.

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania tajnego? Tak.

Bardzo proszę pana senatora Rafała Michała Ambrozika o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, a państwa senatorów proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk wrzucali do urny wypełnione karty do głosowania tajnego.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:

Mieczysław Augustyn,

Adam Jerzy Bielan,

Grzegorz Michał Bierecki,

Przemysław Jacek Błaszczyk,

Aleksander Tomasz Bobko,

Ryszard Wiesław Bonisławski,

Waldemar Bonkowski,

Marek Stefan Borowski,

Bogdan Michał Borusewicz,

Margareta Budner,

Jerzy Mieczysław Chróścikowski,

Zbigniew Jan Cichoń,

Leszek Czarnobaj,

Grzegorz Czelej,

Jerzy Czerwiński,

Dorota Czudowska,

Wiesław Józef Dobkowski,

Jan Dobrzyński,

Robert Dowhan,

Jarosław Duda,

Jerzy Feliks Fedorowicz,

Piotr Florek,

Robert Kazimierz Gaweł,

Adam Gawęda,

Stanisław Gogacz,

Arkadiusz Jakub Grabowski,

Tomasz Paweł Grodzki,

Maciej Tomasz Grubski,

Jan Wincenty Hamerski,

Jan Maria Jackowski,

Andrzej Kamiński,

Stanisław Karczewski,

Wiesław Kilian,

Kazimierz Mariusz Kleina,

Bogdan Adam Klich,

Andrzej Kobiak,

Maria Zofia Koc,

Stanisław Kogut,

Władysław Komarnicki,

Tadeusz Wiktor Kopeć,

Małgorzata Kopiczko,

Waldemar Jerzy Kraska,

Maciej Adam Łuczak,

Józef Mikołaj Łyczak,

Ryszard Bogdan Majer,

Robert Adam Mamątow,

Marek Eryk Martynowski,

Łukasz Mikołajczyk,

Andrzej Tadeusz Mioduszewski,

Andrzej Kazimierz Misiołek,

Krzysztof Stanisław Mróz,

Grzegorz Bernard Napieralski,

Jarosław Wojciech Obremski,

Bogusława Orzechowska,

Andrzej Michał Pająk,

Maria Pańczyk-Pozdziej,

Bohdan Józef Paszkowski,

Grzegorz Peczkis,

Marek Pęk,

Wojciech Piotr Piecha,

Leszek Marian Piechota,

Aleksander August Pociej,

Marian Poślednik,

Michał Franciszek Potoczny,

Krystian Karol Probierz,

Zdzisław Stanisław Pupa,

Konstanty Radziwiłł,

Marek Dariusz Rocki,

Tadeusz Romańczuk,

Jadwiga Kazimiera Rotnicka,

Jan Rulewski,

Jarosław Rusiecki,

Sławomir Piotr Rybicki,

Czesław Wincenty Ryszka,

Janina Zofia Sagatowska,

Michał Seweryński,

Krzysztof Marek Słoń,

Waldemar Jan Sługocki,

Andrzej Józef Stanisławek,

Lidia Ewa Staroń,

Grażyna Anna Sztark,

Aleksander Jakub Szwed,

Antoni Szymański,

Rafał Józef Ślusarz,

Przemysław Kazimierz Termiński,

Piotr Wach,

Artur Ryszard Warzocha,

Jerzy Wcisła,

Kazimierz Adam Wiatr,

Jacek Władysław Włosowicz,

Andrzej Franciszek Wojtyła,

Alicja Maria Zając,

Józef Zając,

Barbara Grażyna Zdrojewska,

Piotr Benedykt Zientarski,

Jan Krzysztof Żaryn,

Rafał Michał Ambrozik.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy? Wszyscy oddali głosy.

Bardzo proszę senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę do godziny 23.15, osiem minut.

(Przerwa w obradach od godziny 23 minut 07 do godziny 23 minut 15)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznowienie obrad

Wznawiam obrady.

Punkt 5. porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania

Ogłaszam wyniki głosowania.

Protokół głosowania tajnego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru senatora Sławomira Rybickiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu sekretarze pierwszego posiedzenia Senatu – senator Rafał Ambrozik, senator Robert Dowhan, senator Aleksander Jakub Szwed – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Sławomira Rybickiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oddano głosów 89, w tym głosów ważnych 89. Za wyborem senatora Sławomira Rybickiego głosowało 81 senatorów, przeciw – 2, wstrzymało się 6.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Bardzo proszę pana przewodniczącego Sławomira Rybickiego o podejście do stołu prezydialnego. Chciałbym wręczyć panu uchwałę w sprawie wyboru. (Oklaski)

Ogłaszam przerwę w obradach do godziny 10.00 dnia jutrzejszego…

Komunikaty

A, jeszcze proszę o przeczytanie dwóch komunikatów.

Senator Sekretarz Aleksander Szwed:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Pierwszy komunikat. Biuro Komunikacji Społecznej informuje, że studio fotograficzne będzie czynne jutro, w drugim dniu obrad, od godziny 8.00 na drugim piętrze gmachu Senatu. Zapraszamy wszystkich państwa senatorów, którzy nie zdążyli się jeszcze sfotografować.

I drugi komunikat. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich odbędzie się w dniu 13 listopada 2015 r. o godzinie 8.30 w sali nr 179. Porządek obrad: pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu; druk nr 7. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10.00.

Przerwa w posiedzeniu

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 23 minut 17)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.