Narzędzia:

Posiedzenie: 1. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


12 i 13 listopada 2015 r.