Narzędzia:

Posiedzenie: 31. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


17 i 18 kwietnia 2013 r.