Narzędzia:

Posiedzenie: 82. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


30 września i 1 października 2015 r.