Narzędzia:

Posiedzenie: 81. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


2, 3 i 4 września 2015 r.
Głosowania z dnia następnego