Narzędzia:

Posiedzenie: 79. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


22, 23 i 24 lipca 2015 r.