Narzędzia:

Posiedzenie: 78. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


8, 9 i 10 lipca 2015 r.