Narzędzia:

Posiedzenie: 78. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


8, 9 i 10 lipca 2015 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania