Narzędzia:

Posiedzenie: 30. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


3 i 4 kwietnia 2013 r.