Narzędzia:

Posiedzenie: 71. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


4 i 5 marca 2015 r.