Narzędzia:

Posiedzenie: 69. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


21 stycznia 2015 r.