Narzędzia:

Posiedzenie: 68. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


8 i 9 stycznia 2015 r.