Narzędzia:

Posiedzenie: 27. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


20 i 21 lutego 2013 r.