Narzędzia:

Posiedzenie: 25. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


8 i 9 stycznia 2013 r.