Narzędzia:

Posiedzenie: 22. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


29 i 30 listopada 2012 r.