Narzędzia:

Posiedzenie: 67. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


17 i 18 grudnia 2014 r.