Narzędzia:

Posiedzenie: 20. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


8 i 9 listopada 2012 r.