Narzędzia:

Posiedzenie: 66. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


3 i 4 grudnia 2014 r.