Narzędzia:

Posiedzenie: 66. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


3 i 4 grudnia 2014 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

9
Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata

Wniosek o przyjęcie projektu


10
Ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


11
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


12
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


13
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


14
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


15
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


16
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


17
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


18
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


19
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Wniosek o odrzucenie


20
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 1


21
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 2


22
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 3


23
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 4


24
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 5


25
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 6


26
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 8


27
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 9


28
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 10


29
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 11


30
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 12


31
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 13


32
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 14


33
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 15


34
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


35
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


36
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


37
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


38
Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


39
Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Poprawka 1


40
Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Poprawka 2


41
Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Poprawka 3


42
Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Poprawka 5


43
Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


44
Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Poprawka 1


45
Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Poprawka 2


46
Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


47
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 1


48
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 3


49
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 4


50
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 5


51
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 6


52
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 8


53
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 9


54
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


55
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Poprawka 1


56
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Poprawka 2


57
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


58
Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 9
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Wniosek o odrzucenie

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania