Narzędzia:

Posiedzenie: 66. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


3 i 4 grudnia 2014 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania
8
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania