Narzędzia:

Posiedzenie: 65. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


19 i 20 listopada 2014 r.