Narzędzia:

Posiedzenie: 64. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


5 i 6 listopada 2014 r.