Narzędzia:

Posiedzenie: 62. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


8 i 9 października 2014 r.
Przemówienia z dnia poprzedniego