Narzędzia:

Posiedzenie: 62. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


8 i 9 października 2014 r.