Narzędzia:

Posiedzenie: 61. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


24 i 25 września 2014 r.