Narzędzia:

Posiedzenie: 19. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


17 i 18 października 2012 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem

Wniosek o przyjęcie projektuNr głosowania 1
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania